(Last Updated On: July 2, 2021)

В.д ПМСП амбасадор Дијана Иванчић имала је сусрет са директором регионалног огранка Универзитетске агенције Франкофоније (АУФ) за Средњу и Источну Европу са седиштем у Букурешту, Мохамедом Кетатом.

У отвореном разговору господин Кетата је пренео да АУФ примећује динамизацију франкофоних активности у Републици Србији, што је неспорно везано за одлуку Владе Републике Србије да постане пуноправна чланица Међународне организације Франкофоније (ОИФ).

С тим у вези, покренута је иницијатива да се до краја године у Србији отвори регионална канцеларија АУФ у Београду, на обострано задовољство. Договорени су наредни кораци у том смеру, а амбасадорка Иванчић је детаљно информисала господина Кетату о свим мерама које је Министарство спољних послова предузело у циљу стицања услова за пуноправно чланство у ОИФ, посебно стављајући акценат да Франкофонију треба приближити младима, у чему има подршку и других ресорних министарстава чији су представници делегирани у интерресорну Радну групу за сарадњу са АУФ.

Указујући на потенцијал вођства Србије у региону када је реч о Франкофонији, господин Кетата је изразио наду да ће Србија ускоро постати пуноправна чланица ОИФ.

Original Article