Амбасадор Републике Србије у Братислави Момчило Бабић састао се са проректорком Мартином Павликовом и професорком Зденком Гадушовом Универзитета Константина Филозофа у Нитри.

Овом приликом представнице Универзитета уручиле су амбасадору научни рад „Како одржати активност универзитета током пандемије Ковид-19“, који је објављен у истакнутом међународном часопису ,,Сустејнабилити“ (Sustainability).

Саговорнице су информисале да је Универзитет Константина Филозофа, као координатор, заједно са Универзитетом у Новом Саду и универзитетима у Острави, Прагу, Егеру и Комарну приступио реализацији научноистраживачког пројекта, који је финансиран средствима Европске уније.

Амбасадор Бабић изразио је захвалност на сарадњи која је остварена са Универзитетом Константина Филозофа у Нитри, посебно имајући у виду да је то први универзитет који је склопио споразум о сарадњи са Универзитетом у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, као и да на њему студира око 100 студената из Србије.

Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)