Второ българско дарение бе предадено на болниците в Сърбия за борба с коронавирусаOriginal Article