Редовни – 20. састанак Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ (спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије) одржан је 13. и 14. септембра у Сарајеву.

Састанку су присуствали овлашћени представници свих држава-сукцесора бивше СФРЈ – Босне и Херцеговине (Бакир Садовић), Републике Хрватске (Петар Узоринац), Републике Северне Македоније (Борчо Дамјанов), Републике Словеније (Јожеф Дрофеник) и Републике Србије (Славица Јелача).

Дневни ред 20. састанка Мешовитог комитета обухватио је низ актуелних тема у процесу расподеле дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ.

Састанак је окончан усвајањем Резолуције, односно доношењем низа конкретних одлука по свим тачкама дневног реда – која укључује и расподелу десет непокретности бивше СФРЈ.

Тако, договором држава сукцесора, Републици Србији су, овом расподелом, додељени објекти амбасаде у Копенхагену, амбасаде/резиденције у Ла Пазу (заједно са Босном и Херцеговином и Северном Македонијом), део амбасаде и помоћни објекат у Њу Делхију, као и стан у Трсту.

На овај начин у потпуности је окончана расподела непокретности бивше СФРЈ из Додатка Анекса Б Споразума о питањима сукцесије у географским регионима ОЕЦД и Латинска Америка и Кариби.

Такође, отписане су две непокретности за које је, након провере имовинско-правног и фактичког статуса, несумњиво утврђено да никада нису биле или више нису у власништву бивше СФРЈ.

Постигнут је и коначан договор у вези са поделом земљишта у оквиру физичке поделе дипломатског комплекса бивше СФРЈ у Бразилији, а договорена је и физичка подела дипломатског комплекса у Њу Делхију.

Верификована је и ажурирана листа уметничких дела, која су се налазила у ДКП бивше СФРЈ и о чијем фактичком стању нема података, која ће се упутити Интерполу ради потраге и предузимања даљих мера из њихове надлежности.

Састанак Мешовитог комитета у Сарајеву је протекао у конструктивној и радној атмосфери, а, упркос комплексности процеса сукцесије бивше СФРЈ, компромисно је остварен заједнички напредак и донете су значајне одлуке по појединим питањима.

Наредни, 21. састанак Мешовитог комитета за расподелу дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ, одржаће се до средине 2022. године у Загребу.

Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)