(Last Updated On: March 9, 2022)

Државе сукцесори некадашње СФРЈ потписале су, у оквиру спровођења Споразума о питањима сукцесије, уговор о заједничкој продаји зграде Сталне мисије СФРЈ при Уједињеним нацијама у Њујорку.

Непокретност која се налази на Петој авенији у Њујорку продата је за оглашених 50 милиона долара, што је резултат заједничких дугогодишњих напора.

Наведени износ биће подељен између свих држава сукцесора, у складу са процентима дефинисаним Споразумом о сукцесији, према којима ће Србији припасти 39,5% од укупне продајне суме.
Потписивање уговора о продаји ове непокретности представља велики успех и још један важан корак у правцу окончања процеса расподеле дипломатско-конзуларних представништава у власништву бивше СФРЈ.

Original Article