На 4 юни в сградата на посолството се проведе семинар на тема "Сърбия и НАТО-партньорство за бъдещето" в изпълнение на дейностите, заложени в програмата за работата като "Посолство за контакт на НАТО" в Сърбия.Original Article