На дан када се свечано обележава Дан жена, 8. март, у организацији Конрад Аденауер фондације и више организација жена из Бугарске, у Софији је одржана конференција "Насиље у породици и друштву – превенција и механизми заштите".

На конференцији су размотрени актуелни трендови у друштву, пре свега они са негативном конотацијом и у вези са забележеним драматичним порастом насиља над женама. С тим у вези, указано је на потребу даљег заједничког рада на изналажењу начина да се обезбеди не само адекватна заштита жена, него и стварање друштвене климе која би допринела смањењу свих девијантних појава када је у питању насиље над женама.

Организатори скупа посебно су поздравили присуство амбасадора Јовића, као представника Србије, која је међу првим потписницима Истанбулске конвенције. Конференцији су присуствовали највиши представници полиције и правосуђа Републике Бугарске, као и Омбудсман и заменик председника Парламента Републике Бугарске.

Original Article