У оквиру „Дана нематеријалног културног наслеђа“, на интернет презентацији Регионалног центра за очување нематеријалног културног наслеђа југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији, представљено је нематеријално културно наслеђе Србије.

Регионални центар је почетком 2021. године покренуо онлајн рубрику „Дани нематеријалног културног наслеђа“ са идејом да се свака од држава југоисточне Европе представи са по три елемента нематеријалног културног наслеђа који се не налазе на Унесковим листама.

Овом приликом регионалној и међународној публици представљени су: пиротско ћилимарство – елемент из домена знања и вештина у вези са традиционалним занатимa; здравице (почашнице, наздравице) – елемент из домена усмених традиција и израза и друштвених пракси и Ђурђевдан – елемент из домена обичајне праксе.

Учешћем у овој иницијативи, Република Србија, кроз сарадњу Центра за нематеријално културно наслеђе и Амбасаде Републике Србије у Софији, наставља са активним радом на међународној презентацији елемената „живог наслеђа“, односно оних знања, вештина, усмених традиција, друштвених пракси и обичаја које заједнице на територији Србије и даље чувају и преносе с генерације на генерацију као обележје сопственог идентитета и континуитета.

Презентацију је припремио Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, као део активности на промоцији и презентацији „живог наслеђа“ Србије, а исту посетиоци могу погледати на следећем линку: https://www.unesco-centerbg.org/en/english-days-of-ich/days-of-ich-of-s…

Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)