Потписом на уговор деканке Филозофског факултета у Новом Саду Иване Живанчевић Секеруш и деканке Филозофског факултета у Љубљани Мојце Шламбергер Брезер основан је Лекторат за српски језик у Љубљани.

Ово је први пут да се овакав лекторат отвара у Словенији.

Потпису споразума претходили су дуготрајни преговори.

Према уговору о оснивању Лектората, српска страна изабраће лектора, а словеначка га одобрити, без додатних изборних процеса на Филолошком факултету у Љубљани. Финансирање лектора потпуно је на српској страни, док ће словеначка страна лектору обезбедити одговарајући фонд часова, услове за рад, као и промоцију нових студијских предмета који ће укључивати српски језик и књижевност.

Статус лектора ће бити усклађен са словеначким и европским законодавством о раду странаца, и имаће статус радника упућеног на рад у иностранство на Филозофском факултету Универзитета у Љубљани.

Лекторат за српски језик основан је на четири године, након чега уговорне стране могу обновити уговор.

Original Article