Logo pelne„Mir i što bolje korišćenje ljudskog potencijala“. Kongres se svake godine održava u drugoj zemlji, a u Poljskoj je do sada održan dvaput: 1996. i 2006. godine.

Svetski Kongres će se ove godine u Poljskoj održati po treći put. AIESEC Poljska se prijavio za njegovu organizaciju u jesen 2014. godine. Organizacija događaja je poverena Poljskoj odlukom predstavnika AIESEC International i nacionalnih odbora AIESEC u Generalnoj skupštini. Na pozitivnu ocenu poljskog kandidata uticala je uspešna organizacija konferencije EuroXpro 2014. godine, najbolji rezultati koje je AIESEC Poljska ostvario u oblasti međunarodne razmene mladih, kao i pozitivne ocene prethodnih kongresa čiji je domaćin bila Poljska.

Naša motivacija za organizovanje još jednog Kongresa jeste da predstavnicima poljske omladine pružimo priliku da govore pred kolegama iz celog sveta kako bi ih upoznali sa kulturnim nasleđem i potencijalima naše zemlje, da se na jednom mestu okupe predstavnici različitih generacija, sredina i kultura, kao i da ih podstaknemo da rade zajedno. Očekivan rezultat Kongresa jeste jačanje saradnje između državnog, poslovnog i nevladinog sektora i doprinos razvoju inovativnih rešenja u oblasti preduzetništva, održivog razvoja i diverziteta. Kongres u Poljskoj trebalo bi da doprinese pojačanom osećanju nacionalnog ponosa kod mladih i da potvrdi našu otvorenost prema raznolikosti sveta. Istovremeno verujemo da će Kongres u očima stranaca potvrditi imidž Poljske kao zemlje inovacija i izuzetnog kulturnog nasleđa.

Svetski kongres AIESEC održaće se od 14. do 23. avgusta 2016. godine uz učešće više od 1000 mladih iz 126 zemalja. Ovaj skup predstavnika mladih, uticajnih lidera, preduzetnika i pionira globalnog poslovanja predstavlja platformu za dijalog i otvara prostor za debatu i pronalazak novih rešenja za probleme o kojima će mladi ljudi diskutovati u okviru vodećih tema Kongresa.

Tokom Svetskog kongresa AIESEC održaće se i niz pratećih događaja. Kongres će biti otvoren Svečanom ceremonijom, Globalno selo će učesnicima omogućiti kulturno putovanje oko sveta za jedno veče, Poljsko veče će ih dodatno motivisati da se upoznaju sa bogatom kulturom i dostignućima naše zemlje, Global Youth Speak Forum će pružiti priliku za učešće u ciklusu poslovnih konferencija, a na Dodeli nagrada će biti predstavljeni nacionalni odbori AIESEC-a koji su postigli najviše uspeha u međunarodnoj razmeni.

Ukoliko želite da saznate nešto više o Svetskom kongresu, AIESEC Vas poziva da posetite našu veb stranu http://internationalcongress.aiesec.org/. Učesnici Kongresa mogu da stupe u kontakt sa Kornelijom Grabovskom, vicepredsednicom organizacionog odbora Svetskog kongresa AIESAC zaduženoj za učesnike na kornelia.grabowska@aiesec.net. Preduzetnici zainteresovani za partnersku saradnju mogu se direktno obratiti Adrijanu Diktiju, vicepredsedniku ogranizacionog odbora zaduženom za poslovni razvoj na adrian.dykty@aiesec.net .

SHARE