Pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Srbije u Švajcarskoj, 10. maja 2016. godine, u muzičkoj kući „Krompholc” (Krompholz) u Bernu, održan je klavirski koncert u izvođenju Nikole Pešića, pijaniste iz Srbije.

Nikola Pešić je diplomirani student Fakulteta umetnosti u Nišu (Departman za muziku-Katedra za klavir), trenutno postdiplomac na Univerzitetu umetnosti u Bernu, dobitnik većeg broja nagrada domaćih i međunarodnih klavirskih takmičenja. Pred tridesetak prisutnih zvanica, predstavnika diplomatskog kora, dijaspore i obrazovno-kulturnih krugova Švajcarske, Nikola Pešić je izvodio dela kompozitora L. Janačeka iz Češke, G. Kurtaga iz Mađarske i K. Šimanovskog iz Poljske.