U četvrtak. 2. februara u EU info centru nastavlja se ciklus akademskih predavanja “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Nikola Samardžić održaće predavanje pod naslovom: “Carstvo Karla V: Prolog ujedinjenoj Evropi”.

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 02.02. do 12h. Predavanja se održavaju u prostorijama EU info centra u ulici Kralja Milana 7 u Beogradu.

Profesor Samardžić će govoriti o vladavini Karla V koji je bio je vladar ujedinjene Španije, od 1516, i Svetog Rimskog Carstva,  od 1519. Vladao je do 1556. godine. Njegova vladavina prva je zajednička evropska institucija, zasnovana na načelu pravne, političke i kulturne autonomije udeonih poseda. Karlo V je objedinio teritorije španske krune, Nizozemske i Burgundije, Nemačku sa Austrijom, Napulj, Siciliju, povremeno i Milansko vojvodstvo. Zahvaljujući španskim osvajanjima američkog kontinenta uspostavio je tokove buduće svetske trgovine. Partikularizmi srednjovekovnog sveta u wegovo vreme počeli su se prevazilaziti zahvaljujući bankarskom i trgovačkom kapitalu, pomorstvu, uspostavljanjem sigurnijih kopnenih veza, primenom nauke i prevlašću racionalne logike.  Sa sebi podređenim sistemom naslednih teritorija i država, Krlo V bio je svojevrsna živa preteča  svetske ekonomije i politike. Jedna je od prvih ličnosti u istoriji koje su zabeležene na mnoštvu portreta. Time su njegova pojava, i sama ličnost, doprineli estetskoj i ideološkoj legitimizaciji individualizma, važne tekovine rane moderne kulture, i istorijske osnove savremene ujedinjene Evrope.

Nikola Samardzić je redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje Ranu modernu istoriju, Opštu istoriju XIX i XX veka, i predmete iz studija Sjedinjenih Američkih Država. Usavršavao se i istraživao u Francuskoj, Španiji, Italiji i SAD (New York University 1997, i 2003. kao stipendista Fulbrajtove fondacije). Objavio je knjige: Francuska i Turska, Karlo V, Istorija Španije, Identitet Španije, Drugi dvadeseti vek, Kulturna istorija Beograda . Prof. dr Nikola Samardžić je glavni urednik Časopisa LimesPlus i Acta Historiae Medicinae .

SHARE