Goran Vilić, kustos muzeja, predstavio je sudbinu ove porodice koja je imala velike zasluge za Srbiju, dok je konzul okupljenima saopštio informacije o učešću lekara iz Poljske u stvaranju temelja srpske medicine. Skupu su, pored predstavnika lokalnih vlasti i direkcije Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, prisustvovali i članovi porodice Sondermajer.

Roman Sondermajer, poreklom iz poljsko-bavarske porodice koja se nastanila u Galiciji, nakon studija u Krakovu (bio je student poznatog profesora Jana Mikuliča-Radeckog, a kasnije docent na Odeljenju za hirurgiju) stigao je 1889. godine u Srbiju. Postao je načelnik prvog hirurškog odeljenja u Vojnoj bolnici u Beogradu, postavio je temelje srpske vojne hirurgije, kao načelnik srpskog vojnog saniteta aktivno je takođe učestvovao u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Njegovi sinovi: Tadeuš – Tadija (pilot-lovac iz perioda Prvog svetskog rata, kasnije pionir i osnivač civilnog vazduhoplovstva u Srbiji), Vladislav (vojnik i pilot-lovac iz perioda Prvog svetskog rata) i Stanislav – Staško (najmlađi srpski vojnik koji je stradao tokom Cerske bitke 1914. godine) smatraju se danas srpskim herojima.

Fot: Ambasada Republike Poljske u Beogradu