trafficking-700x336Evropska komisija danas usvaja Izveštaj o napretku u borbi protiv trgovine ljudima. U izveštaju su predstavljeni trendovi i izazovi u suzbijanju trgovine ljudima, dat je pregled ostvarenog napretka i istaknuti su ključni izazovi koje EU i države članice treba da tretiraju kao prioritet. Uprkos ostvarenom napretku, države članice bi trebalo da ulože veće napore kako bi se efikasnije borile protiv trgovine ljudima.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo, Dimitris Avramopulos, izjavio je: „I u moralnom i u zakonskom smislu je neprihvatljivo i neoprostivo da se u 21. veku ljudi iskorišćavaju i da se njima trguje kao robom. Imamo ličnu, kolektivnu i zakonsku obavezu da tome stanemo na kraj. U tu svrhu smo uspostavili čvrst i napredan zakonski okvir. Prva obaveza je da obezbedimo njegovo potpuno sprovođenje kako bi se odgovorni kazneno gonili, a žrtve zaštitile. Današnji izveštaj će nas voditi kroz dalji razvoj političkog okvira.”

Koordinatorka EU za suzbijanje trgovine ljudima, Miria Vasiliadou, dodaje: „Usvajanjem Direktive EU za suzbijanje trgovine ljudima 2011. godine je dat značajan podsticaj podizanju svesti o razmerama ovog fenomena u EU i o potrebi da se on rešava širokim spektrom instrumenata, od krivičnog pravosuđa do mera prevencije. Trendovi i izazovi izloženi u Izveštaju jasno pokazuju da je krajnje vreme da države članice ulože veće napore kako bi efikasno primenile ovu Direktivu i ispunile obaveze koje iz nje proističu.”

SHARE