Kada se spoje kreativne ideje mladih ljudi i posvećeni preduzetnici spremni da konstantno rade na razvoju poslovanja, rezultati ne mogu da izostanu. Kreativnost i proaktivnost, uz talenat i vredan rad, pokazuju se kao dobitna kombinacija. Zahvaljujući projektu „Kreativni karavan“ koji je finansiran sredstvima EU, kroz IPA CBC program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, 20 mladih […]Original Article