altMeđunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta obeležen je 26. januara u Ambasadi Srbije u Londonu predavanjem i fotografijama o Novosadskoj raciji 1942. godine. Prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, Srpske pravoslavne crkve, princeza Katarina de Silva i predstavnici srpske dijaspore u Londonu.

Otpravnik poslova Ambasade Nataša Marić podsetila je da Srbija, organizovanjem komemorativnih, obrazovnih i naučnih događaja, od 2006. godine obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Sonja Fišteš, predstavnica Jevrejske opštine Novi Sad, govorila je o zločinima prema srpskom, jevrejskom i romskom narodu tokom Drugog svetskog rata.

Dragana Tomašević, direktorka Fondacije za sećanje na Jasenovac i Holokaust, koja je organizovala skup, napomenula je da šira javnost Britanije nije dovoljno upoznata o zločinima koji su se desili na našim prostorima, te da je zadatak Fondacije ne samo da održava sećanje, već i da edukuje, informiše i podiže svest o zlodelima koja su decenijama prećutkivana.