Otpravnik poslova Republike Poljske Andžej Kinđuk obavio je monitoring razvojnog projekta koji je Ambasada realizovala u Domu zdravlja u Ivanjici.Original Article