Otpravnik poslova Republike Poljske Andžej Kinđuk obavio je monitoring razvojnog projekta koji je Ambasada realizovala u Caritasu „Sv. Anastazija” u Sremskoj Mitrovici.Original Article