Ekonomska kriza prouzrokovana pandemijom COVID 19 dodatno je otežala položaj medija u Srbiji, koji su se već borili sa tehnološkim preprekama I institucionalnim izazovima, jedan je od zaključaka učesnika debate organizovane povod predstavljanja novog vida podrške medijima u Srbiji.Kako bi se borba sa pomenutim izazovima olakšala, pokrenuta je nova EU grant šema, koja će tokom […]Original Article