Den norske ambassaden i Beograd søker en ny studentpraktikant for høsten 2017. Praktikantoppholdet varer i cirka seks måneder, med tiltredelse 1. august. Søknadsfrist 31.3.2017.

Den norske ambassaden i Beograd tilbyr et praktikantopphold som varer i cirka seks måneder for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder for høsten 2017. Søknadsfrist er 31.3.2017, med tiltredelse 1. august.

Hensikten med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens virksomhet. Det legges vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer. Praktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver:

Forberede og gjennomføre prosjekter/arrangementer innen presse, kultur og informasjon.

  • Delta på møter om politikk, kultur og næringsliv.
  • Foreta informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter på ulike samfunnsområder.
  • Produsere og publisere artikler til hjemmesidene og nyhetsbrev
  • Administrative arbeidsoppgaver tilknyttet den daglige driften av ambassaden

Søkere må ha gode formidlingsevner på engelsk og norsk. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon før. For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her.

Søknadsinformasjon

Praktikantene må være under relevant utdannelse ved et godkjent lærested, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad, og ikke tidligere vært studentpraktikant i utenrikstjenesten. Praktikantplassen er ikke lønnet, men det vil bli gitt et stipend til dekning av boutgifter og levekostnader. Stipendet kan kombineres med støtte fra lånekassen og det fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, som utgjør ca. 5400 NOK pr mnd. Praktikantene er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Beograd. Videre viser det til UDs betingelser og retningslinjer for studentpraktikantordningen.

Ambassaden i Beograd ivaretar Norges forbindelser med og interesser i Serbia, Montenegro og Makedonia. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk, økonomi og samfunn, samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne på både engelsk og norsk. Kunnskap i serbisk språk og historie er en fordel, men ingen forutsetning. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og webverktøy. Dybdekunnskap og interesse relatert til Vest-Balkan, EU/NATO-integreringsprosesser, og samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil bli tillagt vekt.

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes til emb.belgrade@mfa.no ved ambassadesekretær Mari Nordmo Loose.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikanter, Hannah Kvamsdal: hannah.kvamsdal@mfa.com eller Stefan Blanusa: stefan.blanusa@mfa.no

 
 

SHARE