Uspešno održano predavanje g-dina Georgiosa Stasinakisa pod nazivom “Kazantzakis i njegovo razmišljanje“ u petak 27. aprila 2018, u 13.15 na Katedri za neohelenske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 3).Predavanje je održano u okviru Grčkih dana u Beogradu 2018 pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda.#grckidaniubeogradu2018Original Article