Obaveštavamo vas da Grci u inostranstvu i deca grčkih službenika koji rade u inostranstvu, koji žele da se prijave za vojne škole, treba da, u skladu sa relevantnim obaveštenjem, podnesu aplikacioni formular i prateću dokumentaciju od srede, 10. jula, 00:00 do srede 24. jula 2019. do 24:00.Napominje se da se podnošenje formulara – izjave pod potpunom odgovornošću podnosioca zahteva, kao i tražene dokumentacije, vrši elektronskim putem (putem interneta) preko relevantne aplikacije na veb adresi https://www.asei-assy.mil.gr. Više informacija: http://www.geetha.mil.gr/el/ (http://www.geetha.mil.gr/el/)Original Article