Kolike su šanse da Srbija primeni nemački model dualnog obrazovanja koji mlade i obrazuje i zapošljava – istraživala je novinarka RTS-a Bojana Mlađenović u Frankfurtu, u okviru projekta „Medijske posete Evropskoj uniji“. (februar 2016.) Pogledajte reportažu ovde.