Eksperti iz Češke, Mađarske, Slovačke i Poljske predstavili su srpskoj strani svoja iskustva iz predpristupnog perioda zemalja članica Višegradske grupe i, između ostalog, uporedili stanje vodovoda i kanalizacije pre i posle pristupanja Evropskoj uniji i podelili svoje znanje iz oblasti korišćenja EU fondova za izgradnju i modernizaciju vodovodno-kanalizacione infrastrukturi.

Poljski ekspert iz Ministarstva za zaštitu životne sredine izložio je prezentaciju na temu definisanja pojma aglomeracije u składu sa direktivom Evropske unije 271/91/EHS.

Seminar je, zajedno sa ambasadorima i pomoćnicima ambasadora zemalja Višegradske grupe, svečano otvorila gospođa Tanja Miščević, šefica srpskog  tima za pregovore sa EU.

Seminari koje u Beogradu organizuje Višegradska grupa postali su već tradicija – do sada su već organizovani seminari posvećeni poljoprivredi (u martu 2014.) i zajedničkoj međunarodnoj i odbrambenoj politici EU (u novembru 2014.)