Mladi Evropljani smatraju da više prilika za učenje stranih jezika zahvaljujući putovanjima, bolji pristup evropskim kulturnim spomenicima i očuvanje kulture kroz nacionalnu kuhinju i zanate mogu nadahnuti mlade u Evropi da otkriju druge kulture i bolje razumeju naše zajedničko kulturno nasleđe. Ovo su preporuke za tvorce politika EU koje je formulisalo 99 učenika iz cele Evrope, učesnika godišnje omladinske konferencije Tvoja Evropa, tvoj glas (YEYS), koja je u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) po deveti put održana u Briselu.

Pobedničke ideje za evropsku kulturu

Evropski ekonomski i socijalni komitet je 15. i 16. marta ugostio učenike iz 33 škole iz 28 zemalja EU i pet zemalja kandidata. Budući da je 2018. evropska godina kulturnog nasleđa, konferencija je takođe bila posvećena kulturi, a njena centralna tema je bila Ujedinjeni u različitosti: mlađa budućnost evropske kulture.

Potpredsednik EESC-a, Gonsalo Lobo Ksavijer, istakao je da je važno osluškivati i uzeti u obzir ideje mladih. „Svi učestvuju u izgradnji ovog fantastičnog projekta nazvanog Evropa pripada svima. Zato ste i vi ovde“, izjavio je Lobo Ksavijer pozdravljajući učesnike konferencije.

Učenici su tokom intenzivnih debata i radionica razgovarali o tome kako da se evropsko kulturno nasleđe očuva i približi mladima u Evropi. Učesnici su se u razradi svojih ideja osvrnuli na teme koje su stalni predmet razgovora u Evropi, poput jednakosti, bezbednosti i integracija, koji bi mogli da se unaprede kroz kulturne aktivnosti. Od ponuđenih 10 konkretnih preporuka za tvorce politika EU, glasanjem su izabrana tri najatraktivnija predloga:

  1. Prilike za otkrivanje drugih kultura kroz putovanja. Ovim projektom se predlaže kreiranje posebnog studijskog programa razmene sa časovima jezika, u okviru koga bi učenici živeli sa porodicom domaćinom i učili o novim kulturama. „Kada se susretnete sa drugačijim kulturama, više ih cenite i postajete ponosni na to što ste Evropljani“, objasnio je učenik s Kipra koji je predstavio ovu preporuku;
  2. Kako da čuvamo kulturu, učimo iz prošlosti i koristimo je za izgradnju budućnosti. Cilj ove preporuke je da se u svakoj državi članici oformi kuća nacionalne kuhinje Evropske unije. „Prilikom poručivanja nacionalnog jela, uz jelo bismo dobili i kratku napomenu u kojoj su objašnjene istorijske okolnosti u kojima je jelo nastalo, čime bi se podigao stepen tolerancije među narodima”, rekao je predstavnik Slovenije. Osim toga, grupa učenika je predložila pokretanje programa podrške za male prodavnice tradicionalnih rukotvorina u cilju očuvanja narodne kulture;
  3. Eksperimentisanje s kulturom. Cilj ovog projekta je da kulturu i kulturno nasleđe približi svim ljudima kroz organizaciju putujućih tematskih festivala nasuprot koncentrisanju muzeja u velikim gradovima. „Ovo je ideal kome treba da težimo jer je to jedan od načina da postanemo bogatiji. Život je mnogo zanimljiviji kada ste otvoreni za druge kulture, a čini mi se da kultura u Evropi trenutno nije opipljiva i dostupna”, poručio je predstavnik Francuske.

Kultura – srce Evrope

Tinejdžeri u Evropi imaju priliku da sa članovima EESC-a, stručnjacima i umetnicima razgovaraju o značaju očuvanja i negovanja našeg kulturnog nasleđa.

„Ne možemo da izgradimo Evropu ako našoj kulturi i kulturnom nasleđu ne damo značajniju ulogu. Evropa se predugo u najvećoj meri gradila na privredi, finansijama i tržištu“, izjavila je Sneška Kvedvlieg-Mihailović, generalna sekretarka organizacije Europa Nostra, koja se bavi očuvanjem kulture i prirodnog nasleđa u Evropi. „To su veoma značajni alati za spajanje privredâ i društava. Ali šta je sa srcem i dušom Evrope, njenom kulturom i kulturnim nasleđem”, dodala je.

Kvedvlieg-Mihailović je takođe istakla da ako Evropa ima zajedničko kulturno nasleđe, onda su njeni građani odgovorni za njegovo očuvanje.

Predsednik EESC-a, Jorgos Dasis, istakao je da u današnje vreme mnogo Evropljana vodi život pun privilegija, dodajući da to nije slučaj sa svim Evropljanima niti da je oduvek bilo tako. „Veoma je važno da podstaknemo mlade da preuzmu odgovornost i saznaju šta je postignuto, ali i kako da to dalje unaprede. Moramo da sarađujemo, naročito sa vama mladima, jer bez vas ništa nije moguće”, izjavio je Dasis.

EESC će se postarati da tri predloga koja su dobila najviše glasova budu inkorporirana u preporuke koje Komitet upućuje zakonodavcima EU. Osim toga, generalna sekretarka organizacije Europa Nostra, Kvedvlieg-Mihailović, izrazila je spremnost da ove preporuke predstavi na samitu evropskog kulturnog nasleđa, koji se narednog leta održava u Berlinu.

EESC svake godine nasumice bira i poziva 33 škole – po jednu iz svake države članice i zemalja kandidata – da učestvuju u ovoj jedinstvenoj godišnjoj omladinskoj inicijativi. Imajući u vidu rastuću popularnost konferencije, potpredsednik Lobo Ksavijer je predložio da se uspostavi mreža učenika i nastavnika koji su učestvovali u konferencijama.

Za više informacija o konferenciji Tvoja Evropa, tvoj glas: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.