Knjiga Mladena Obradovića „Srbija i SAD-kratka istorija ekonomskih odnosa” predstavljena je u Ambasadi Republike Srbije u Vašingtonu Studija prati tok bilateralnih ekonomskih odnosa od 1881. godine do savremenog doba, dok je posebno poglavlje posvećeno doprinosu Mihaila Pupina i Nikole Tesle svetskoj nauci.

Ambasador Djerđ Matković istakao je u uvodnoj reči značaj objavljivanja ove studije za dalja naučna istraživanja, budući da je reč o konciznom pregledu bilateralnih ekonomskih odnosa tokom značajnih istorijskih perioda.