Ova vize se odnose na stranog državljanina koji želi da boravi u Francuskoj preko tri meseca kako bi se priključio sa punim radnim vremenom firmi koja je već aktivna.
Lice mora priložiti dokaze da je sposoban da učestvuje, zahvaljujući svojim radnim sposobnostima i to na značajan način, u ekonomskom razvoju, razvoju tih aktivnosti ili ove kompanije, a u kojoj će ostvariti zaradu barem jednaku minimalnom ličnom dohotku.

-  Spisak dokumenata koja treba da predate
-  Obrazac CERFA 13473*01 popunjen na francuskom jeziku