Viza za maloletnog stranca a čiji roditelj je francuski državljanin ili za punoletnog stranca koji je na teretu svog roditelja francuskog državljanina

Ova viza je namenjena deci koja želi da se nastan u Francusku kod svog roditelja francuskog državljana. Mogu da podnesu zahtev deca mlada od 21 godine ili punoletne osobe koje mogu da dokazu da su izdržavana lica od strane roditelja koji ima francusko državljanstvo .

Article source: https://rs.ambafrance.org/Viza-za-maloletnog-stranca-a-ciji-roditelj-je-francuski-drzavljanin-ili-za

SHARE