EU Info kutak Niš i Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ organizuju još jedno akademsko predavanje pod nazivom „Zemlja nije ravna ploča“, koje će držati docent Milan Đorđević u Univerzitetskoj biblioteci u četvrtak, 22. juna sa početkom u 18 sati.

Predavanje je deo ciklusa akademskih predavanja koje EU info kutak i Univerzitetska biblioteka realizuju u toku ovog semestra.

Fokus ovog predavanja biće na prezentaciji kartografskih projekcija koje predstavljaju način prikaza Zemlje na ravni (transformacija koordinata sa trodimenzionalnog sferoida u dvodimenzionalnu ravan). Pri tome neizostavno dolazi do grešaka, jer svaka geografska karta predstavlja sliku iskrivljene stvarnosti. Kod kvalitetnih karata iskrivljen je samo onaj deo stvarnosti koji je najmanje bitan, dok je najmanju deformaciju pretrpelo ono najznačajnije. Kartografi generacijama traže načine kako da „najbolje greše“.

Posetioci će, između ostalog, moći da čuju koji sve načini transformacija postoje; u koje svrhe treba koristiti koje projekcije, koje projekcije treba koristiti na kartama sveta i zašto ne, i dalje često upotrebljavanu, Merkatorovu projekciju; koju projekciju koristi Google Maps a koju škole u Bostonu.

Milan Đorđević je osnovnu školu i gimnaziju završio u Nišu, gde je na Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu diplomirao 2006. godine i stekao zvanje diplomirani profesor geografije – master. Nakon diplomiranja upisao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu još jedne master studije. Doktorske studije kompletirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je 2016. godine uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju.

Od 2008. godine radi na Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, gde je i izabran u zvanje docenta. Predaje predmete: Kartografija, Tematsko kartiranje i Geografski informacioni sistemi.

Tokom studija, bio je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije i pohađao praksu u Holandiji. 2009. je dobio stipendiju Erasmus Mundus External Cooperation Window – projekat Basileus za stručno usavršavanje u GIS centru Univerziteta Lund u Švedskoj.

Prisustvo predavanju je besplatno, ali vas iz organizacionih razloga pozivamo da svoje prisustvo potvrdite do srede, 21. juna do 17 sati na mejl officenis@euinfo.rs ili telefonom na broj 018/254-461.