На позив Административне управе дунавских морских лука (АПДМ), а у циљу развоја даље сарадње, представници Агенције за управљање лукама Србије, коју заступа директор Вук Перовић, заједно са амбасадором Републике Србије у Румунији Стефаном Томашевићем, обишли су Галаци и састали се са руководством румунске Националне компаније ,,Административна управа дунавских морских лука’’ (АПДМ), лучким оператерима, као и представницима округа и управе града Галаци.

На позив Административне управе дунавских морских лука (АПДМ), а у циљу развоја даље сарадње, представници Агенције за управљање лукама Србије, коју заступа директор Вук Перовић, заједно са амбасадором Републике Србије у Румунији Стефаном Томашевићем, обишли су Галаци и састали се са руководством румунске Националне компаније ,,Административна управа дунавских морских лука’’ (АПДМ), лучким оператерима, као и представницима округа и управе града Галаци.

У разговору са директорком АПДМ Марћелом-Данијелом Костеом, представницима градске управе, округа и лучких оператера, амбасадор Томашевић истакао је значај реке Дунав за Републику Србију и Румунију и указао на трговинске потенцијале, потребу повећања трговинске размене и прилику за развој туризма.

Такође, похвалио је сарадњу између Агенције за управљање лукама и АПДМ и нагласио да се на тај начин јачају односи две државе.

Меморандум о разумевању потписан прошле године у Београду између две лучке управе представља допринос унапређењу лучке делатности и подстиче активности двеју институција, те повећану видљивост дунавских лука у Србији и Румунији на европској мапи. Омогућава додатно развијање сарадње у погледу заштите животне средине, јачање међународног путничког саобраћаја, као и превоза терета водним путевима. Поред тога, заједнички циљ је развој привредних делатности у залеђу лука и њихово интегрисање у међународне мултимодалне транспортне ланце.

Original Article