Дни на информационна кампания в градовете Пирот, Цариброд и Босилеград за популяризиране на българското висше образование по ПМС 103/1993 г. за прием на студенти в държавните висши училища на Република България за учебната 2022/2023 г.Original Article