(Last Updated On: March 7, 2022)

Представителки на IWC (Международният клуб на жените на Белград) разгледаха графиките на Людмил Георгиев, видео инсталациите на Калин Серапионов и картините на художничката Миряна Тодорова в компанията на самите автори.Original Article