У вези са уласком власника некретнина у Грчкој, у циљу измирења обавеза у вези са њиховим некретнинама, дозвољаваће се улазак до 400 особа сваког месеца, почев од 1. новембра 2020, лицима са сталним настањењем у Републици Србији, уколико поднесу електронски, преко мејл-а Конзуларног одељења Амбасаде Грчке у Београду (grcon.bel@mfa.gr), захтев за издавање специјалне дозволе за улазак, уз следећу документацију: 1. Доказ о сталном настањењу у Републици Србији (држављани Републике Србије подносе фотокопију пасоша)2. Фотокопија формулара Е9 (засебно за сваког власника).3. Путно осигурање које покрива COVID – 19.Напомињемо да је улазак у Грчку дозвољен искључиво власнику некретнине, а не и…Original Article