На 01.11, по повод Деня на народните будители във Филологическия факултет на Белградския университет се проведе официално мероприятие, организирано от лектората по български език, литература и култура към катедра „Сръбски език и южнославянски езици“.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)