(Last Updated On: March 28, 2022)

Д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването, взе участие в "Първата световна конференция посветена на борбата с пандемията от Ковид-19" , която се провежда между 26 и 28 март в Белград.Original Article