Посланик Петко Дойков прие група от четирима студенти от Юридическия факултет на Белградския университет в салона на резиденцията на Посолството на 20 май.Original Article