Посланик Петко Дойков бе на посещение в село Иваново, Автономна област Войводина, където посети кметството, училището и културния дом. Проведени бяха срещи с кмета Йошка Дудуй, директора на училището "Моша Пияде" Саня Миятович и Марко Гуран, директор на културния дом.Original Article