(Last Updated On: December 24, 2021)

Посланик Петко Дойков проведе протоколна среща с министър Новица Тончев, министър без портфейл, отговарящ за развитието на слаборазвитите общини в Сърбия.Original Article