Посланик Петко Дойков проведе среща с министъра на правата на човека, малцинствата и социалния диалог на Сърбия Гордана Чомич. В рамките на срещата бяха обсъдени редица въпроси, сред които работата на националните съвети на националните малцинства в Сърбия, както и осигуряването на превод на останалите учебници на български език за учениците от българското национално малцинство.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)