(Last Updated On: November 4, 2022)

Посланик Петко Дойков проведе среща с новоизбрания председател на Скупщината г-н Владимир Орлич. Двамата събеседници изтъкнаха изключително добрите отношения между двете страни, както и значимостта на инфраструктурните проекти по линия на двустранната свързаност. Подчертана бе значимостта на изграждащият се газов интерконтектор между България и Сърбия за енергийната сигурност на целия регион.Original Article