Посланикът на Република България Петко Дойков се срещна на 14 април 2021 г. с министъра на европейската интеграция на Република Сърбия Ядранка Йоксимович. Посланик Дойков подчерта отличното ниво на политическия диалог между двете страни на високо и най-високо равнище, както и възходящото развитие на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес. Той потвърди принципната подкрепа на България за процеса на европейска интеграция на Сърбия и на Западните Балкани като цяло и изтъкна готовността на българската страна за оказване на експертна и техническа помощ на стрната при провеждане на необходимите реформи.Original Article