Посланик Петко Дойков и дипломати от посолството се срещнаха с ръководството на Националния съвет на Българското национално малцинство (НСБНМ), представлявано от Стефан Стойков, председател на НС, Славица Васов, зам. – председател на НС, и д-р Ангел Йосифов, председател на Изпълнителния съвет на НС.Original Article