По покана на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Сръбската търговско-промишлена палата (СТПП), посланик Петко Дойков взе участие във виртуална конференция на тема „Как да възстановим икономическите взаимоотношения след COVID-19”, на 18.11.2021 г.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)