На основу заједничке министарске одлуке под бројем Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428/14.09.2020 (ΦΕΚ 3950/16.09.2020 (images/stories/belgrade/2020/fek3950.pdf)) на снази је забрана уласка у Грчку страних држављана, ради спречавања даљег ширења вируса COVID-19.Ова забрана не односи се на држављане држава – чланица Европске уније (ЕУ) и држава зоне Шенген, укључујући њихове супружнике или лица са којима су у легалној заједници, као и на њихову малолетну децу.Забрана се такође не односи на:i) Медицинско особље, истраживаче и професионалце из области здравља, уколико при уласку у земљу покажу лиценцу за рад или други адеквантан документ који доказује њихову професију, а под условом да је њихов улазак у земљу у…Original Article