На основу заједничке министарске одлуке под бројем Δ1α/ΓΠ.οικ. 66484/12.10.2020 (ΦΕΚ B 4490/12.10.2020 (images/stories/belgrade/2020/fek12.10.2020.pdf)) на снази је забрана уласка у Грчку страних држављана, ради спречавања даљег ширења вируса COVID-19. Ова забрана не односи се на држављане држава – чланица Европске уније (ЕУ) и држава зоне Шенген, укључујући њихове супружнике или лица са којима су у легалној заједници, као и на њихову малолетну децу. Забрана се такође не односи на: i) Медицинско особље, истраживаче и професионалце из области здравља, уколико при уласку у земљу покажу лиценцу за рад или други адеквантан документ који доказује њихову професију, а под условом…Original Article