На основу заједничке министарске одлуке под бројем Δ1α/ΓΠ.οικ. 68304/24.10.2020 (ΦΕΚ B 4714/24.10.2020) на снази је забрана уласка у Грчку страних држављана, ради спречавања даљег ширења вируса COVID-19. Ова забрана не односи се на држављане држава – чланица Европске уније (ЕУ) и држава зоне Шенген, укључујући њихове супружнике или лица са којима су у легалној заједници, као и на њихову малолетну децу. Забрана се такође не односи на: i) Медицинско особље, истраживаче и професионалце из области здравља, уколико при уласку у земљу покажу лиценцу за рад или други адеквантан документ који доказује њихову професију, а под условом да…Original Article