На 09.11.2022 г. по покана на проф. Антоанета Алипиева във филологическия факултет към Белградския университет гл. ас. д-р Андриана Спасова и гл. ас. д-р Елена Борисова представиха проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с ръководител доц. д-р Александра Антонова, и разработван в Института за литература при БАН. Целта на проекта е да проучи и представи за първи път, систематизирано, в интернет публикационното и архивно наследство на 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век.Original Article