Обавештавамо вас да Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању ступа на снагу 1. марта 2020. године.Овај Споразум покрива старосне, инвалидске и породичне пензије а по основу следећих принципа:- Једнако третирање лица за која важи Споразум у обе државе.- Рачунање периода осигурања и боравка у обе државе ради успостављања права на пензију и рачуњања накнаде.- Пропорционална расподела накнаде.- Слободни трансфер накнаде у државу боравка имаоца права.Прочитајте више овде (images/stories/belgrade/2020/eggrafo 2.pdf)Original Article