Посланик Петко Дойков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия, и г-жа Анджелка Атанаскович, министър на икономиката на Република Сърбия, проведоха среща на която обсъдиха организирането на бизнес форум с цел засилване на инвестициите в районите на Сърбия, населени с представители на българското национално малцинство.Original Article