На основу заједничке министарске одлуке под бројем Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24520/17.04.2021 (ΦΕΚ B 1581/18.04.2021) укида се од 19. до 26. априла у 6:00 забрана уласка у Грчку држављана Републике Србије, која је била на снази ради спречавања даљег ширења вируса COVID-19.Држављани Републике Србије могу да улазе у Грчку:1) са негативним PCR тестом на COVID-19, који је урађен током последњих седамдесет два (72) сата пре доласка у Грчку и уколико имају потврду о негативном резултату на енглеском језику, која садржи име, презиме и број пасоша или личне карте особе на коју се односи. ИЛИ2) у случају комплетне вакцинације против корона вируса,…Original Article